Swiss Krono Sp. z o.o.

OPIS OBIEKTU:

Fabryka płyt wiórowych i wyrobów drewnopochodnych

INWESTOR:

Swiss Krono Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Ul. Serbska 56, Żary

ZAKRES PRAC:

Od 2005 roku wykonujemy dla firmy Swiss Krono Sp z o.o. (dawniej Kronopol) projekty budowlane i wykonawcze pełnobranżowe, przebudowy, modernizacji i rozbudowy fabryki w Żarach. Projekty dotyczą zarówno zagadnień inżynierskich jak i architektonicznych.

Najważniejsze z projektów to:

1. Budowa linii technologicznej laminowania płyt KT-9

2. Przebudowa hali produkcyjnej w związku z budową linii do produkcji laminatów HPL/CPL

3. Budowa obiektów obsługi przyjęcia surowca dla placu składowego surowca III

4. Budowa linii do produkcji frezowanych płyt drewnopochodnych

5. Budowa parkingów dla samochodów osobowych

6. Rozbudowa stanowiska rozładunku metanolu

7. Budowa magazynu materiałów chemicznych i ropopochodnych

8. Budowa zbiorników kleju i formaliny na wydziale produkcji kleju

9. Przebudowa warsztatu samochodowego

10. Remont elewacji i zespołów wejściowych do budynku biurowego

11. Rozbudowa węzła rozładunku mocznika

12. Modernizacja węzła rębalni

13. Budynek turbogeneratora z chłodnią wentylatorową

14. Budowa elektrofiltra